Koło Regionalne

 I tym razem opublikujemy Wam tekst samodzielnie pisany gwarą przez Magdę i Julię. Przeczytajcie go.

Obsada:
Ana
Zeflik
Mamulka
Tatulek
Zosia

„ Ło zarynczynach”

Zeflik: Witejcie piyknie! Czy je u Wos Ana?
Mamulka: Witej! No przeca. Ana ło tyj porze nie wyłazi z chałpy. A coś ty tak gryfnie łobleczony?
Zeflik: Jo się gryfnie łoblyk bo je przeca wielki świytnto!
Mamulka: Cóż Ty to tesz godosz. Przeca dziś zwykły dzionek.
Zosia: A po co do nos prziszłeś tak poźno? Nawet kury już som zamkniynte.
Zeflik: Prziszłech do Any w łodwiedziny. 
Zosia: A nie bołeś się tak po cimoku iść?
Zeflik: Niy przeca mom latarka. Po cimoku i jasno może być! My se tu tak godomy a Ana sama w izbie siedzi a jo żech przeca do niyj prziszeł.
Tatulek: Witej synku jo żech myśloł że już ło tyj porze niy bydymy mieli gości. Jak żeś już prziszeł do Cie trza ugościć.
Mamulka: Pódź do izby. Zrobić Ci bonkawy?
Zeflik: Niy! Ło tyj porze to się herbata pije. Możecie mi tu Ane zawołać?
Tatulek: Ja już po niom ida.
Zosia: A pokozać Ci mojom nowom kiecke? Łona je tako gryfno w kwiotki i je czerwono.
Zeflik: To przyniyś byle gibko!
Zosia: Jo już leca po ta kieca!
Zeflik: Witej Ana! Co żeś dzisiaj tak piyknie łobleczono?
Ana: Witej. Jak do mie takie goście przyłażą to trza się gryfnie łoblyc. A cóż ty tu tesz robisz ło tak późnej porze?
Zeflik: Bo je dzisiaj tako piykno łokazja.
Ana: A co to za łokazja?
Zeflik: Bo jo bych Cie chcioł prosić żebyś była mojom żoną. Czy ty się na to zgadzosz. Ana na.
Ana: Jo bych była najszczynśliwszom babom na cołkim świecie kebych za ciebie wylazła. Zgadzom się. Tyn pukiet, maszkety i pieszczonek do mie?
Zeflik: Do jojpiykniyszej baby zawsze!
Zosia: A co tukyj się wyrabio? Co to za manele?
Mamulka: Łon się łoświadczył toij siostrze.
Tatulek: W tym wieku na niom już je czas bo już je żdżało.
Zosia: To piykne rzeczy wyrabiają się kedy mie ni ma. 


Podoba się Wam?---------------------------------------------------------------------------------------------

Czas na kolejnego posta. Tym razem będzie to tekst pisany przez kolegów z naszej szkoły: Kacpra, Doriana i Josha. Przeczytajcie go może się Wam spodoba?

Fusbal

SŁOWA: DORIAN I JOSH
TŁUMACZENIE na gwarę: KACPER

-Marian czy chcołbyś zagrać zy mną w fusbal.
-Jasne Maryś.
-A wiync podź też z nami Pawełku.
-Dobra ,a kaj bydymy grać ?
-W lesie, tam je tako łonka Pawełku.
-Ale Maryś dej pozor
 żeby bal nie wpod do stowka.
-Dobra bydymy dować pozor.
-Maryś jaką balom bydymy grać?
-Jakomś kupjymy.
-A w jakim sklepie.
-Tam kaj bydzie nojtonij.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dziś publikujemy na blogu tekst śląski o przygotowywaniu wesela.
KONKURS WARZYMY PO ŚLĄSKU
SCENARIUSZ


Matka (Frania) – Magda Walczewska
Sąsiadka (Maryjka) – Martyna Niedźwiedź
Córka ( Zosia) – Aleksandra Michna


Maryjka Witej drogo sąsiadko, bardzo Cie przeraszom żech dopiyro przyszła, ale ci godom jak na paskuda moja krowa dzisiej mlyka niy chciała dać, a tak żech się śpiychała.

Frania Nic się Maryjko niy troskej, bo my z Zosiom już wszystko narychtowały. Jyno jakbyś te nudle nudelkulom rozwałkowała, to byda rado.

Zosia: Mamulko czymus mie tak wczas łobudziła? Przeca jeszcze kury niy wstały!

Frania: Niy marudź ino weź przyłóż w tym kachloku, bo się cosik zima zrobiło i chlyb się nom niy wyruszo.

Zosia: - mamulko, a czymu Kaśka nic niy robi?

Frania: Dyć łona jest Pannom młodom, jeszcze by nom coś niy wyszło, albo się jakiś zokalec zrobi.

Maryjka Przestońcie się wadzić, bo nom rychtik nic niy wyjdzie!
 Ja, a jak tam tyn chlyb? Dałaś juz do tego zakwasu monka?

Frania ja ja, i drożdży  i monka, ale przynno, a żytnio ino trocha, bo toć to wielki świynto, kej się nojstorszo cera wydaje.
Pódź Zosiu, dolyj mi tu jeszcze mlyka i pultnij wody ino po troszku

Maryjka: popatrz się Frania jak tyn czas gipko  zlecioł. Jesze nidowno Kaśka gysi pasła a terozki …

Frania Jernika, …Zosia, idź  gipko i narychtuj słomionek na chlyb, ino je dobrze monkom wyłonacz. Wisz Maryjka, co jo mom roboty, aż za tela.
Zosia, a toroz weź maśniczka i śmietonka i zdziołej już to masło.


Śpiew przy pracy:

Wczoraj była niedzieliczka dzisioj piykny dziyń
Zaroz bydzie już mynżatkom, chłopa trzeba mieć
/Teroz trzeba gospodarzyć, chleba napiec jeść nawarzyć,
Na cołki tydziyń/x2


Frania No teroz poczekam, aż ciasto się richtik wyruszo i byda mogła go piyc. Maryjko, a jak tam te nudle? My go z 8 jajek zrobiły, dyć to dopiero bydzie dobre.

Maryjka: Je terozki na szmaty je ciepna, niych się wysuszy, a potym się go potnie i bydzie gynał.

Frania Zosia! Żeby Ci się z tego masła syr niy zrobił.

Zosia: Mamulko niy starej się, ale mie już rynce bolom.

Frania: No cóż ty to też godosz, dej się ino podziwać.

Maryjka: Frania, mocie już wszystko narychtowane na jutro?

Frania: Dyć, nojpiykniejszo kiecka przyszykowałach, a do jakli to taki piękne koronki doszyłach, a mom tyz nowo broszka

Maryjka: Ale jo ło jedzyni pytom

Frania: Świnia zabito, wusztu, lyberwusztu, prezwusztu mój narobił, a wiela nawyndził. Syry, i kołocze tyz som

Maryjka: A z posypkom zrobiłaś

Frania: No przeca. Jutro się jeszcze baby zlecom coby przy łobiedzie pomogać.

Zosia:  Jo się już niy umia doczkać bydzie rosół, rolada, kuski, zołza, modro kapusta i kompot z truskawkami, z mamulkom 60 krałzów my zaprawiły.

Maryjka: Frania szystko mosz narychtowane, ale powiydz mi jyno, cóż to za ziyńcia bydziesz miała?

Frania: Maryjka, takigo ziyńcia to ze świeczkom szukać, Szykowny, a robotny. Godom Ci - mo ze 3 morgi, a gowiedzi…Na placu co byś ino chciała pługi, radła, cepy…. A w kuchni: maśniczka na korbka, centryfugi, maszynka do miynsa….

Maryjka: Ja ja, to bydziecie jeździć ji pomogać! Ino żeby ji krupów w garcu niy wyliczoł.

Frania: Colko rado że Kaśka niy boi się roboty, toć mi gańba niy bydzie. No i nawarzyć umi: żuru, ziymioków ze szpyrkami i kiszkom,  a dyć i niedzielny łobiot przyrychtuje.

Ja i szpajza abo jako zista do pomaszkiecynio napiecze.

Maryjka: Toc Ci powia Frania, że dobrze trefili na sie.

Frania: Toć pon Bóczek dobrze wiy co robi
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Dziś chcemy opublikować tekst jednej z laureatek konkursu recytatorskiego- Magdy, która zajęła II miejsce. Napisała wiersz i opowiadanie. Jest naprawdę interesujące i ciekawe!
Hanys  i Hilda.
Idzie Hanys na zolyty
Biere pukiet i maszkety
Ancugi bindry przebiyro
Bo do Hildy się wybiyro.

Brylantynom kudły natar
Spocił przi tym się jak tatar
Łoblyk se czorne szczewiki
Zapion westa  na knefliki.

Drogom chciał jechać na kole
Myśli bliży je bez pole
Jak się pylnoł był roz dwa
Przed dźwyrzami trefioł psa.

Pies na niego łon się zwyrtnoł
Wywaloł się przekopyrtnoł
Że giczale niy połomoł
Bez to cołki pukiel złomoł!

Hanus bebło -  Je żech w niebie
Hildzie daleko do Ciebie
Łostoń przi mie roztomiło
Bydzie się nom fajnie żyło!

Na to Hilda się wkurzyła
Po kicholu go zdzieliła
A ty giździe zatracony
Idź kaj idzyj szukać żony!

Jo gryfno wyzgyrno tako
Idź mi zaroz stond pokrako
I podziwej się do żdżadła
Bydziesz  widzioł kupa sadła!

Tak to Hilda mu nazdała
No bo ło tym niy wiedziała
Hanys dzisiaj godoł z ksiyndzym
Bo chciał żynić się czym pryndzyj.

Weseli mioł zamówione
I pieszczonki dwa kupione
Kej się  Hilda rozciepała
To starom  pannom łostała.Witejcie piyknie.
Przyjechałach żech tu do Wos z małej wsi jakom jest Porymba, a wołają na mnie Magda.
Kej widza tako wielko publika trocha się stresuja ale pocieszom tym, że już żech kiedyś na takich wystympach była.
Łopowiym Wom o tym jak to kiedyś dowałach pozor na dziecka moji somsiadki kiero chciała jechać na torg ze swoim chopym.
Przyszłach do ni wczas rano patrza a ona już stoi przed chałpom wyrychtowano jakby szła do kościoła. W nojpiykniejszej kiecce, jakili i chustce a zapaska… aż mi się ślypia zaszkliły. Tak wyhaftowała aż dych zapchało. Gymba żech ino łotwarła i tak stołach. -  Fridka ty chyba nie idziesz na torg – pedziałach.
Pogodała , pokozała co mom im dać i pojechali.
Siedza se cicho w izbie na stołku i czekom, aż się te bajtle pobudzom.
Nie minyło jedna pore minut a do izby przylyźli Jonek i Zefik. A wlyźli tak po cichu, żech się ich wylynkała i ryknyłach.
- Wy pierońskie gizdy czymu mnie straszycie?
Kozałach się im pooblykać a sama poszłach zoboczyć czy Maryjka jeszcze śpi. Trocha żech się uspokoila bo durś spała.
Przigrzołach im  w gorczku mlyka, pomazałach chlyb,  na wiyrch dałach kyjzy i czekalach aż zlezom.
Zaglondom na tych bajtli i aż żech się w duchu uśmiołach. Jonek oblykł se dwie inne zoki a i knefle u koszuli krzywo zapioł, a Zefik oblykł cwiter na zadek.
Już miałach im to pedzieć w tym zapłakala Maryjka, i poszłach do ni.
Wyciogłach ją z kolybki łoblykłach ji fijołkowe szaty i rajtuzy kiere leżały na stołku. Wziyłach ją do kuchni i dałach ji pojeść. Chopcy się już bawili w izbie a ryku przy tym robili…
Aby zabawić Maryjka poszłach z niom na plac pokozałach kokota i kury, w kaczoku toplały się kaczki, a w stodole stoły: cytrynfugi, cepy, radła, a jak se spumna ta maślniczka na korbkach ech… potym poszły my na zogroda i tam nom zleciała chyba godzina, śpiywały my: „łod bucza do buczka” uczyłach jom wyliczanki ło bombie.
Naroz słysza jakiś larmo z chałpy, wziełach dziołche i gibko leca z niom do dom. Jo już widziałach nojgorsze, abo se gicze połomali, abo se gowa roszczaskali.
Właża do izby i az się chyciłach za łeb, bajzel nie z tej ziymi. Stołki powywracane, na stole leżały spuszczone trzy deki i kajby niy zleciały przyciśnione były bonclokami. A chopcy mają czymsiykyj wymazane gymby.
- Cóż to robicie wołom wy gizdy! Jak te gorki potrzaskocie narobicie jeszcze większego bajzlu. Chowejcie to wszystko kej przyjedzie mamulka i tatulek z torgu.
Chopcy zaczyli to wszystko sraniac i kajsiki zachoczyli i ściepali fajansowo miseczka z bombonami co stoła koło zbonka na stole. Jeno brzinkło i szkorupy znodły się na delinach razem z bombonami. Pomogłach im ten cały bajzel posprzątać i przikozałach im aby byli grzeczniyjsi.
Kaj Fridka i Francik przyjechali już z tego torgu łopowiedziałach im o tej szczaskanej misce. Pedzialach ji że nie wiedziałach że mo takich miglanców. Fridka przywiozła krepli i kołocza poukłodała to na talyrzu zrobiła nom bonkawy i zaczyły my klachać, Pedziała  mi co tam na wsi słychać, kto do kogo na zolyty łazi. Jak u Gynka krowa się cieliła, no a mi najbardziej utkwiło jak to na weselu u Kaśki w sąsiednie wsi było. Bo ponoć cołko wieś była pytano. Posiedziałach se jeszcze u nij i poszłach do chałpy..
Pedziałachbych jeszcze coś ale innych też trzeba dopuścić do głosu. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz